Waar?

graafwerken aan een meerDe Winterbeek ontspringt in de gemeente Beringen, stroomt dan verder door Tessenderlo en Diest en mondt na een traject van 32 km in Scherpenheuvel-Zichem uit in de Demer. Op dat traject verandert ze een paar keer van naam: Winterbeek op het Limburgs grondgebied, Grote Beek, Zwart Water en tenslotte Hulpe in Vlaams-Brabant.

Het onderzochte gebied ligt tussen het lozingspunt van Tessenderlo Group aan de Paalse plas in Beringen tot de monding in de Demer te Zichem. Ook de zijlopen en het overstromingsgevoelige valleigebied werden onderzocht.

In het ganse onderzochte gebied werd in en rond de Winterbeek verontreiniging aangetroffen. Omwille van de grootte van het gebied werd dit ingedeeld in 4 deelgebieden. De sanering zal daarom ook in 4 fasen verlopen, waarbij elk jaar één deelgebied wordt aangepakt.