Pers

Heeft u een vraag over de sanering van de Winterbeek en haar oevers? Contacteer dan onze woordvoerders voor meer informatie.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
woordvoerder OVAM

Bij de OVAM kunt u terecht voor informatie over de bodemverontreiniging langs de Winterbeek, over de resultaten van de bodemonderzoeken en de inhoud, de beoordeling en de uitvoering van het bodemsaneringsproject.

Jan Verheyen
015 284 148
woordvoerder@ovam.be
www.ovam.be/persinformatie

Vlaamse Milieumaatschappij

woordvoerder VMMBij de VMM kunt u terecht voor informatie over de waterloop, de ruiming en het beheer van de Winterbeek, de water- en waterbodemkwaliteit en de inhoud en uitvoering van het bodemsaneringsproject.

 

Katrien Smet
053 726 573
k.smet@vmm.be
www.vmm.be/pers