Rechten en plichten

bodemattestHet Bodemdecreet legt een aantal regels op aan eigenaars en gebruikers van verontreinigde gronden. Die regels hebben betrekking op de overdracht van gronden (verkoop, vruchtgebruik, erfpacht,...) en het grondverzet (uitgraven en transporteren van grond).

Alle informatie hierover vindt u op de OVAM-website