Deelgebied 3: Molenstede en Kraanrijk

Detail deelgebied 3
kaart van het deelgebied

Blijft u graag op de hoogte over het laatste nieuws uit uw deelgebied?
Schrijf u dan hieronder in

U ontvangt nog een email om uw inschrijving definitief te bevestigen.

Vink ook even aan over welk deelgebied u nieuws wenst te ontvangen.

Powered by Flexmail

Over de werken

In het deelgebied Molenstede en Kraanrijk wordt de Winterbeek en de omliggende gronden gesaneerd. Dit deelgebied bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De werken zullen voornamelijk in woon-, natuur- en landbouwgebied gebeuren.

Meer over de werken

Stand van zaken
  • Op 2 augustus 2018 werd het gefaseerd bodemsaneringsproject voor deelgebied 3 'Molenstede en Kraanrijk' ingediend bij de OVAM.
  • Dit bodemsaneringsproject vindt u digitaal via deze link (Dossiernummer 5099).
  • De saneringswerken starten op 14 april 2020.
  • Op 11 mei start de slibruiming van de Winterbeek op het grondgebied van Diest. 

Meer over de timing