Saneringswerken in Schoesters Vliet en Meilrijk bijna afgerond

  • 12 juni 2018

De saneringswerken aan de Winterbeek in het eerste deelgebied (Schoesters Vliet en Meilrijk) zijn na anderhalf jaar bijna afgerond. Daarbij werden 2 bijkomende slibvangen aangelegd en werd de vervuilde beekbodem volledig verwijderd.

In totaal zijn er nu 3 slibvangen in dit gebied. In deze slibvangen kunnen de bodemdeeltjes bezinken die met de Winterbeek meegevoerd worden. De slibvangen zijn goed bereikbaar, zodat ze vlot geruimd kunnen worden. Tijdens de werken helpen ze om de verstoring in het afwaartse deel van de Winterbeek te beperken. Na de saneringswerken zullen restanten van verontreiniging in de slibvangen verder bezinken en verwijderd worden.

 

25.000 ton waterbodem en 32.000 ton oevers afgegraven

 

Na de aanleg van de slibvangen was de vervuilde beekbodem aan de beurt. Niet alleen de Winterbeek maar ook de vervuilde zijlopen, Schoesters Vliet en Tusvliet werden aangepakt. Zowel het slib als de onderliggende vaste beekbodem werd weggenomen. Door een persleiding werden het slib en het bodemmateriaal eerst naar een ontwateringszone gepompt en na het drogen afgevoerd naar de bergingssite ‘Kepkensberg’ van Tessenderlo Group. In totaal werd zo ongeveer 25.000 ton slib en beekbodem uit de Winterbeek verwijderd. Waar nodig werd de beekbodem terug aangevuld om een te grote waterpeildaling en oeverafkalving te voorkomen.

Bij de werken werden ook de vervuilde oevers van de Winterbeek afgegraven en waar mogelijk opnieuw hersteld. Er  werd maar liefst 32.000 ton verontreinigd oevermateriaal afgegraven en afgevoerd. Tot slot werden enkele wandelpaden die het gebied doorkruisen, afgegraven en hersteld. De werken in het deelgebied Schoesters Vliet en Meilrijk worden afgerond in juni 2018.