Saneringsproject Rietbroek en Dassenaarde goedgekeurd

  • 23 augustus 2017

Om de werken in het 2e deelgebied te kunnen uitvoeren,
werd in april 2017 het gefaseerd bodemsaneringsproject ingediend bij de OVAM.

Ondertussen zijn alle adviezen, opmerkingen en bezwaren van eigenaars en adviesverlenende instanties verwerkt en verklaarde de OVAM het project conform  aan de bepalingen van het Bodemdecreet. Dit conformiteitsattest geldt als vergunning om de bodemsaneringswerken uit te voeren.

De VMM en de OVAM stellen in de loop van het najaar een aannemer en een bodemsaneringsdeskundige aan. Die staan in voor de uitvoering en begeleiding van de bodemsaneringswerken. De werken starten begin 2018.