Openbaar onderzoek - Saneringswerken 2e deelgebied

  • 2 mei 2017

Op 19 april werd het gefaseerd bodemsaneringsproject ingediend bij de OVAM voor het tweede deelgebied, 'Rietbroek' en 'Dassenaarde'. Dit gefaseerd bodemsaneringsproject is volledig en ontvankelijk bevonden.

De OVAM heeft daarom kennisgevingsbrieven verstuurd naar de betrokken eigenaars.

Ook de adviesverlenende instanties zijn aangeschreven met de vraag om advies te geven over dit project. 

Dit bodemsaneringsproject is digitaal raadpleegbaar via volgende link, onder het dossiernummer 5099.
Bovendien is het ook raadpleegbaar in het gemeentehuis van Tessenderlo en Diest.
Voor meer gedetailleerde informatie, kan u naar de infomarkt komen op woensdag 17 mei 2017.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over het project kan u vóór 2 juni 2017 aangetekend bezorgen aan:

OVAM, Afdeling Doelgroepgericht Saneren, Caroline Van Gool – 5099, Stationsstraat 110, B-2800 MECHELEN