Infomarkt sanering Winterbeek gaat door op 17 mei 2017

  • 27 maart 2017

Binnenkort start het openbaar onderzoek voor de sanering van de Winterbeek en de gronden langs de waterloop in het deelgebied Rietbroek en Dassenaarde. Op 17 mei bent u van harte welkom op de infomarkt in cultuurhuis ’t Goor, waar de plannen worden toegelicht.

Op de infomarkt kunnen eigenaars en gebruikers van de te saneren gronden en geïnteresseerden bij de experten van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) terecht met al hun praktische en juridische vragen.

Tussen 2017 en 2021 worden er in en langs de Winterbeek saneringswerken uitgevoerd. De werken in het eerste deelgebied Schoesters Vliet en Meilrijk zijn ondertussen gestart. Nu wordt de sanering van het volgende deelgebied voorbereid. Het einddoel is een propere Winterbeek met nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied én een veilige leefomgeving voor de bewoners en recreanten.  Voor dit saneringsproject slaan de VMM, de OVAM en Tessenderlo Chemie de handen in elkaar.

Praktische info:

Blijft u graag op de hoogte van de geplande saneringswerken in Rietbroek en Dassenaarde? Schrijf u dan in op de mailinglijst.